2020-04-03_IMG

En fråga som har diskuterats intensivt sedan de nya ränteavdrags-begränsningsreglerna föreslogs är om utgift för pantbrev (stämpelskatt) ska räknas med i räntedefinitionen och därmed omfattas av beräkningen av avdragsutrymmet och eventuellt återläggas som en ej avdragsgill räntekostnad.

Skatteverket har nu meddelat att utgift för pantbrev vid inteckning i en fastighet inte är en ränteutgift.

Vi välkomnar Skatteverkets uppfattning och rekommenderar alla fastighetsbolag att se över hur pantbrevskostnaderna har hanterats i ränteavdragsberäkningarna för RÅ 2019. Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor om ränteavdragsbegränsningsreglerna.