2020-09-03_IMG

Första omgången med koncernbidragsplanering och deklarationsupprättande med de nya ränteavdrags-begränsningarna är avklarad – hur har det gått och vad ska man tänka på framöver?

Vi har sammanfattat några av våra erfarenheter från det gångna året nedan och bjuder inför bokslutet 2020 in till ett webinar där vi kommer att gå igenom vad som egentligen är det optimala resultatet – och hur man når dit.

Våra erfarenheter

  • Det går inte att lita på magkänslan. Resultatet av tillämpningen av reglerna följer inte alltid den logik vi är vana vid. Vissa effekter verkar även ha överraskat lagstiftaren, till exempel att koncernbidragsspärren förbjuder kvittning av ej avdragsgilla negativa räntenetton mot inrullade underskott trots att underskottbolaget inte ens tagit emot något koncernbidrag. Just den här effekten försvinner förhoppningsvis 1 januari 2021 om regeringens förslag går igenom.
  • De som börjar arbeta med reglerna i god tid kommer generellt sett bättre ut eftersom fler optimeringsmöjligheter kan tillvaratas. Vi har kunnat hjälpa många av våra klienter med olika åtgärder och på så sätt minska underlaget för inkomstskatt utan att påverka avdragsutrymmet för ränta.
  • Det spelar roll i vilka bolag ej avdragsgilla räntenetton samlas. Eftersom räntenettoutjämning endast kan göras med årets räntenetton är tidigare års ej avdragsgilla räntenetton (de som har rullats fram från tidigare år, carry forward) låsta i de bolagen.
  • Bolagsstrukturer som innefattar handels- och kommanditbolag kan innebära inlåsningseffekter. Vi har tidigare skrivit om detta i Fastighetsnytt. Det finns möjligheter för att undvika inlåsningseffekterna.
  • Räkna, räkna, räkna – det är det enda sättet för att identifiera inlåsningseffekter och kunna analysera möjligheter. Vårt verktyg TOM är ovärderligt för att snabbt kunna räkna fram effekten av olika alternativ. Det finns ett spann där koncernbidragsplaneringen ger ett visserligen korrekt resultat, men långt ifrån bästa möjliga, och ett optimum. Detta optimum kan se olika ut beroende på situation, vilket vi kommer att gå igenom på vårt webinar.

Webinar

Inför bokslutet 2020 bjuder vi in till ett kostnadsfritt webinar där vi reder ut vad som egentligen är det optimala resultatet – och hur man når dit.

Vi kommer att gå igenom hur man kan modellera med olika scenarier, vilka rörliga variabler som har störst effekt och hur man identifierar okänd data som kan få stor påverkan på skatteutfallet. Varmt välkomna!

Datum och tid: torsdag den 17 september kl. 9.00-10.00