Cirkulär, böljande träbyggnad. Bild till artikel om fastighetsdeklarationer under 2021

Under 2021 sker två olika fastighetsdeklarationer: den särskilda fastighetstaxeringen (SFT 21) som ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 8 mars, samt den förenklade fastighetstaxeringen (FFT 22) som sker hösten/vintern 2021.

I SFT 21 ska alla fastigheter som fått en ändrad taxeringstyp, ändrat skatteförhållande, ny bebyggelse eller ombyggnad för en kostnad på över 1 mkr deklareras. Många berörda fastighetsägare har redan fått deklarationsblankett från Skatteverket för SFT 21.

I FFT 22 ska alla hyreshusenheter deklareras och deklarationsblanketterna kommer att skickas ut i höst.

Vår erfarenhet är att kunskap och planering är nyckeln till att lyckas med deklarationsarbetet samt till att erhålla korrekta och inte för höga taxeringsvärden på sina fastigheter. Vi på CauseyWestling har ett team specialiserat på rådgivning kring fastighetstaxering (deklarationsarbete, omprövningar och processer) och finns självklart tillhands som stöd i ert arbete under året.

Om ni ska deklarera för SFT 21 och känner er osäkra på hur ni på bästa sätt försäkrar att er fastighet får ett korrekt och inte för högt taxeringsvärde är ni välkomna att höra av er till oss.