1.-A_standard_IMG

CauseyWestling har bistått Gröna Skolfastigheter med rådgivning i skatte- och momsfrågor i samband med förvärv av två fastigheter belägna i expansiva områden i Sigtuna respektive Örebro.

Förvärvet i Sigtuna har genomförts som en bolagsaffär genom dotterbolag och avser fastigheten Ölsta 1:2, belägen i Steningehöjden. Fastighetens tomtareal uppgår till 5 401 kvadratmeter och inrymmer en förskola med fem avdelningar, färdigställt av Peab år 2011.

Skatterådgivningen för Gröna Skolfastigheters transaktion i Örebro avser förvärv av fastighet för nyproduktion av utbildningslokaler. Fastigheten är belägen i det mycket expansiva bostadsområdet Ekeby-Almby och har en tomtareal om 4 075 kvadratmeter.

Ansvariga för skattemässig due diligence i dessa transaktioner var Kristian Hamberg, Rasmus Robarth samt Carl Westling.