1.-A_standard_IMG

CauseyWestling har bistått OBOS med skattemässig due diligence i samband med förvärv av en stor fastighet i Lund. Affären uppgick till totalt 725 miljoner kronor och uppges vara ett av de största förvärven av byggrätter hittills under 2022.

Genom ett till hälften ägt joint venture-bolag förvärvade OBOS och JM under juli månad fastigheten Lyckebacken 5 i Lund. Fastigheten utgörs idag av kontors-, verksamhets- och lagerlokaler omfattande cirka 72 000 kvadratmeter uthyrbar yta, men bedöms i en blivande detaljplan möjliggöra utveckling av 230 000 kvadratmeter BTA bestående av totalt cirka 2 500 bostäder och kommersiella lokaler.

Området där fastigheten är belägen var tidigare nav för TetraPak och är nu föremål för en storsatsning från Lunds Kommuns sida. I direkt anslutning till fastigheten byggs för närvarande den nya Pågatågsstation Klostergården, som beräknas öppna under 2023.

CauseyWestling bistod OBOS med rådgivning inom inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetskatt. Ansvariga för skattemässig due diligence i transaktionen var Daniella Mayor, Annie Lyding, Björn Nilsson samt Paul Causey.