CauseyWestling_client_testimonials

För några månader sedan lät vi genomföra en undersökning bland beställare och kontaktpersoner hos CauseyWestlings kunder. Dessa utgör en majoritet av Sveriges största fastighetsbolag men även industribolag, fastighetsinvesterare, försäkrings- och livbolag samt kommuner och fastighetsfonder.

Responsen var överväldigande.

Vi fick ett kundnöjdhetsindex (NKI) på 90,3 av 100, vilket gör oss otroligt stolta med tanke på att genomsnittet för branschen är 72,4*.

Vårt höga NKI återspeglar de styrkor som framhölls av respondenterna i kundundersökningen, till exempel:

  • Kvaliteten på vår skatterådgivning – 100% var nöjda eller mycket nöjda (betyg 4-5 av 5)
  • Återkopplingstiden för vår skatterådgivning – 98% var nöjda eller mycket nöjda
  • Våra skatterådgivares kompetens – 97% var nöjda eller mycket nöjda
  • Våra skatterådgivares bemötande – 98% var nöjda eller mycket nöjda

Extra trevligt var det att läsa de goda omdömen som många av respondenterna tog sig tid att skriva. Här har vi lyft fram några som på ett bra sätt ringar in vilka vi är och vad vi står för:

Snabb återkoppling, tydliga råd, vågar ta ställning och rekommendera åtgärder, men framför allt, fantastiskt trevlig och kompetent personal!

– Hög kompetensnivå, lyhördhet och en vilja att kontinuerligt drivas av förbättring för både CauseyWestling och kunden.

– Ni är ett företag som vad jag uppfattar har en ärlig och god inställning med sunda värderingar som ett grundfundament. Därmed ökar förtroendet inte bara för vad ni gör utan också det sättet ni gör det på.

Detta är självklart en mycket glädjande feedback, eftersom det ger oss ett kvitto på att vi går på rätt väg och att våra tjänster tillför det värde vi arbetar så hårt med att uppnå. För det är vad hela vår hållbara skatterådgivning syftar till: att med konsekvent hög kvalitet hitta våra kunders möjligheter till rätt skatt.

Vi kommer säkerställa att vi även framåt är den engagerade och lyhörda partner som våra kunder bör förvänta sig. Men vi vore inte CauseyWestling om vi inte alltid siktade högre i strävan att utvecklas och förbättras. Kundernas röster ger oss verktygen till just detta, att hitta nya möjligheter och på bästa sätt förvalta det förtroende som getts oss.

Till sist vill vi också rikta ett varmt tack till alla våra kunder som deltog i undersökningen. För varje inskickat svar skänkte CauseyWestling 100 kr till Röda Korsets humanitära insatser i Ukraina, vilket blev en ansenlig summa som lades till den julgåva vi varje år ger till en utvald välgörenhetsorganisation.

* Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2022