Särskilda fastighetstaxeringen för 2023 pågår nu. Sista inlämningsdag för deklarationerna är den 6 mars.

Under februari pågår 2023 års särskilda fastighetstaxering (SFT 2023). I den särskilda fastighetstaxeringen ska alla fastigheter som fått en ändrad taxeringstyp, ändrat skatteförhållande, ny bebyggelse eller ombyggnad för en kostnad på över 1 miljon kronor deklareras. Deklarationerna för den särskilda fastighetstaxeringen 2023 ska inlämnas senast den 6 mars.

Många berörda fastighetsägare har redan fått deklarationsblanketterna från Skatteverket för SFT 2023. Vårt råd är att ta fram relevant information, som till exempel föregående års taxeringsbeslut, ytuppgifter, hyresnivå för 2020 och nedlagda kostnader/utgifter, samt se över om det finns några säregna förhållanden inom fastigheten.

Kunskap och planering är enligt vår erfarenhet nyckeln till att lyckas med deklarationsarbetet samt till att erhålla korrekta och inte för höga taxeringsvärden på sina fastigheter. Reglerna kring taxeringen kan upplevas som snåriga och fastighetsägare missar ofta att utnyttja de möjligheter som finns till sänkningar av taxeringsvärdena, till exempel på grund av att det föreligger speciella omständigheter på fastigheten eller helt enkelt på grund av bristande kunskaper om regelverket.

Vi på CauseyWestling erbjuder skatterådgivning inom alla skattefrågor företag kan ställas inför. Vi har ett team specialiserat på just rådgivning kring fastighetstaxering – både vad gäller deklarationsarbetet men även avseende omprövningar och processer kopplade till fastighetstaxering.

Om ni ska deklarera SFT 2023 och känner er osäkra på hur ni säkerställer så korrekta, och inte för höga, taxeringsvärden som möjligt för era fastigheter finns vi självklart tillhands.