Regeringen föreslår att en ny momslag ska träda i kraft 1 juli 2023

Riksdagen har nu beslutat att införa en ny mervärdesskattelag från och med den 1 juli 2023.

Som vi tidigare skrivit om i en artikel från 20 januari 2023 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen gällande en ny mervärdesskattelag. Riksdagen har nu beslutat att den nya mervärdesskattelagen kommer att träda i kraft 1 juli 2023.

Syftet med införandet av en ny mervärdesskattelag är att göra den mer lättförståelig, lättillämpad och bättre anpassad till EU:s mervärdesskattedirektiv. Däremot innebär lagen inga större förändringar rent materiellt utan de största skillnaderna är lagens struktur och språk.

Den nu gällande mervärdesskattelagen trädde i kraft 1994 och har under årens lopp varit föremål för många ändringar, vilket gjort mervärdesskattelagen svårnavigerad. Det är således välkommet med en ny mervärdesskattelag som dessutom stämmer bättre överens med mervärdesskattedirektivet vad gäller både struktur och begrepp. Den gamla lagen kommer tillämpas fram till och med 30 juni 2023 och den nya lagen kommer att tillämpas efter 1 juli 2023.