231004_nyhetsbrev-transaktioner

Efter en längre period av försiktighet och avvaktan på transaktionsmarknaden orsakad av olika omvärldsfaktorer har vi noterat en ökad aktivitet där köpare och säljare nu återigen börjar närma sig varandra för avslut. Vi har därför goda förhoppningar om att det kommer att ske fler transaktioner framöver.

Utifrån en förmodat ökad aktivitet vill vi råda våra kunder att grundligt se över samtliga skattemässiga frågor i samband med transaktioner.

Från ett köparperspektiv är det viktigt att bedöma strukturen och förutsättningarna för förvärvet, men framför allt att även göra en noggrann skattemässig due diligence för att identifiera de risker som kan hanteras innan förvärvet kommer till avslut.

Det är också ett ypperligt tillfälle att identifiera potentiella möjligheter i samband med förvärvet. Vi ser regelmässigt att det är möjligt att få tillbaka felaktigt inbetald skatt och att minska framtida skattebetalningar för köpare. Det kan till exempel handla om att inkomstskatt har betalats trots att det funnits möjlighet att optimera bolagets skattesituation genom att öka avskrivningar, eller att den ingående momsen inte har fördelats korrekt mellan momspliktig och ej momspliktig verksamhet. Vidare är det inte ovanligt att taxeringsvärden kan justeras så att köpare både kan få tillbaka felaktigt inbetald skatt och minska framtida fastighetskatt.

Eftersom det fortfarande är ”köparens marknad” kan det också vara bra för den som vill sälja att genomföra en så kallad säljar-DD (VDD). Detta gör man för att öka transparensen och få en objektiv bedömning av skatterisker före försäljningsprocessen. Det kan också bidra till att identifiera ideala säljstrukturer samt möjliga korrigerande åtgärder som kan sättas in för att förbättra försäljningsprocessen. En VDD kan vidare underlätta eventuella diskussioner eller förhandlingar om prisjustering eller ansvarsgarantiklausuler i aktieöverlåtelseavtalet.

Vi hjälper er gärna att göra en skattemässig due diligence inför era förvärv eller försäljningar och anpassar uppdraget så att det lämpar sig för just er transaktion. Vill ni veta mer eller önskar komma i kontakt med oss för att höra hur vi kan hjälpa till är ni välkomna att kontakta oss.