ATA – Acquisition Tax Analyser

Digitala_Lösningar_ATA_1000px

ATA – beräkna skatteeffekter vid förvärv av fastigheter

Funderar du på skatteeffekterna vid köp av fastighetsbolag kontra direkt fastighetsförvärv? Är rabatten för latent skatt rimlig givet er investeringshorisont?

Med ATA – Acquisition Tax Analyser är det enkelt att räkna fram effekterna av att förvärva fastigheter på bolagsnivå eller genom direktförvärv. Verktyget tar hänsyn till stämpelskatt, inkomstskatt och rabatt för latent skatt. Beroende på skattemässigt värde och marknadsvärde i förhållande till investeringshorisonten och uppskattad andel inventarier som kan skrivas av under en kortare period kan direktförvärv vara att föredra i vissa situationer. Inför ett planerat förvärv kan ATA räkna ut detta och generera tydliga rapporter som kan användas som underlag vid förhandling av rabatt för latent skatt.

Vill du veta mer om ATA?

Kontakta oss för demo eller övriga frågor.
RELATERAT
Behöver ni rådgivning kring förvärv och investeringar?
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER