TOM – Tax Optimisation Model

Digitala_Lösningar_TOM_1000px

TOM – beräkna ränteavdrag och optimera skattemässigt resultat

Sedan gällande ränteavdragsbegränsningsregler infördes har koncernbidragsplaneringen blivit oerhört mycket svårare, i varje fall om man vill uppnå det mest optimala resultatet. Detta beror på att koncernbidragen påverkar hur stora ränteavdrag ett bolag får göra. Ett mottaget koncernbidrag ökar avdragsutrymmet medan ett lämnat koncernbidrag minskar storleken på avdragsutrymmet för ränta. Till detta kommer också möjligheten att utjämna positiva räntenetton som kan påverka hur koncernbidragen bör läggas. Att göra detta arbete manuellt är komplext och tar kolossalt mycket tid.

Därför har vi alltsedan förslaget kom år 2017 utvecklat TOM – Tax Optimisation Model, ett digitalt verktyg för att beräkna ränteavdrag enligt de nya reglerna och för optimering av skattemässigt resultat.

TOM består av två delar där skatteberäkningen och ränteavdragsberäkningen upprättas i Excel medan optimeringen av koncernbidrag och räntenetton görs av flertalet algoritmer. Det förslag som algoritmerna returnerar till Excel följer en prioritetsordning som optimerar koncerners skattesituation. Med TOM är det möjligt att spåra varje beräkning på legal enhetsnivå. Det finns ingen egentlig begränsning för hur många bolag TOM kan hantera, utan det kan vara alltifrån ett bolag till hundratals.

Genom att ta hjälp av TOM underlättar ni koncernbidragsplaneringen i den mycket komplexa miljö som uppstått i och med de nu gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna, samtidigt som ni sparar tid för alla de manuella beräkningar som annars måste göras för att optimera resultatet. Självklart finns även möjligheten att generera inkomstdeklarationer och N9-blanketter automatiskt.

 

Vill du veta mer om TOM?

Kontakta oss för demo eller övriga frågor.
ARTIKEL
Koncernbidragsplanering – vägen till optimum
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår {integritetspolicy}.
Endast nödvändiga kakor