1.-A_standard_IMG

Tack vare vår breda kompetens inom skatterätt, fastigheter och digitalisering har vi sedan den 1 november 2017 fått det hedervärda uppdraget att ta över och därmed även utveckla den digitala tjänsten VAT Adjustment Tool.

Systemet skapades av Vasakronan och Wolters Kluwer men har sedan dess utvecklats i samarbete med dess i dagsläget primära användare, Balder och Fabege. Vi är mycket stolta över att vi har getts möjligheten att bidra till ytterligare utveckling av detta system!

VAT Adjustment Tool är ett komplett och välbeprövat system som hanterar jämkningsmoms för fastighetsinvesteringar i samband med ny-, till- eller ombyggnationer. Systemet ger en klar översikt över alla fastighetsinvesteringar som är föremål för jämkning och hjälper till att hålla reda på både era momsrättigheter och -skyldigheter. Det ger en tydlig bild över alla eventuella förändringar i din fastighet som kan medföra en förändrad momssituation, och gör att hanteringen av din momsjämkning blir mer överskådlig.

VAT Adjustment Tool är en produkt som lätt går att integrera med olika förvaltnings- och redovisningssystem, t.ex. FastNet, ViTEC och Agresso.

Vår tredelade erfarenhet inom skatterätt, fastigheter och digitalisering gör att vi ser detta som en stor möjlighet för oss att bidra till bästa möjliga utveckling. Sedermera anser vi detta vara ett fantastiskt komplement till vårt egenutvecklade system ADDER, vilket följer bolag genom alla fastighetsinvesteringar och därigenom skapar rätt underlag och handlingar för hela processen.

Vi strävar efter att ge hållbar rådgivning och betraktar digitalisering av investerings-processer som en av byggstenarna i ett modernt företagande. Digitalisering är idag en självklar utveckling och vi är övertygade om att både VAT Adjustment Tool och ADDER kan underlätta många processer för er.

Läs mer om våra digitala lösningar eller kontakta oss direkt så berättar vi mer!