Pusselbitar i oordning illustrerar hur småprojekt hamnar mellan stolarna för klassificering

Vi närmar oss slutet på augusti och med det går vi in i sluttampen på det tredje kvartalet, en viktig om än hektisk period för många företag. I fastighetsbranschen är det vanligt att man i denna period ser över projekt som kommer att behöva hanteras skatte- och redovisningsmässigt i samband med årets bokslut. Många företag väljer att lägga tyngdpunkt på de större investeringarna, särskilt om det är många projekt som ska avslutas, varför de mindre investeringarna ofta nedprioriteras när det kommer till klassificering.

I detta nyhetsbrev vill vi uppmärksamma er på de ofta outnyttjade möjligheter som gömmer sig i mindre och återkommande investeringar med projektsumma upp emot 15 miljoner kronor. Vi syftar här på hyresgästanpassningar, mindre tillbyggnationer, reparationer och underhåll i fastigheter, vilka till följd av en lägre projektsumma vanligen får en förenklad hantering. Följden blir att dessa projekt ofta skrivs av som byggnad eller delas upp med hjälp av schabloner som inte ger ett optimerat resultat, eller i värsta fall resulterar i en felaktig hantering.

Anledningen till att dessa projekt så ofta undantas från optimering är att vinsten med en optimal klassificering ser ut att ätas upp av de timmar och medföljande kostnader som kommer av manuell hantering, internt eller med hjälp en extern konsult.

Stora värden finns att hämta genom klassificering

Det finns dock ett stort värde i att göra en fullständig klassificering även av mindre projekt, förutsatt att hanteringen kan effektiviseras. Många bäckar små gör ju som bekant en stor å och vår erfarenhet är att dessa mindre projekt ofta uteslutande ska klassificeras som byggnadsinventarier, reparation och underhåll samt enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Identifieringen av byggnadsinventarier kan komma att spela en extra betydelsefull roll i och med de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna som vi har skrivit om i tidigare nyhetsbrev.

Med dessa möjligheter i åtanke framträder ett tydligt behov av att även hantera de mindre projekten. Frågan som kvarstår är hur denna process kan göras lönsam. För att kunna optimera de mindre projekten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt blir slutsatsen att det krävs någon form av automatisering. Eftersom vi vet att det finns stora möjligheter till resultatoptimering har vi därför utvecklat en digital process som i kombination med våra skattejuristers översyn kan leverera ett stort antal analyser utan att tumma på kvaliteten.

Automatisering för en lönsam process

Förutom de skattemässiga vinster som kan komma av detta innebär det även att projekt kan hanteras löpande under året och redovisas i rätt period, vilket sparar tid för projektledaren och ekonomiavdelningen och säkerställer att alla projekt hanteras korrekt och optimalt. Dessutom genereras för varje projekt kompletta underlag till deklarationen, jämkningsunderlag, skattemässig klassificering, K3-uppdelning och bokföringsordrar.

Sammantaget innebär detta att en automatiserad och optimerad hantering kan skapa stora värden av tidigare outnyttjade resurser, redan till kommande bokslut. Vill ni ha en demo anpassad till just era behov och förutsättningar? Ring eller maila oss så bokar vi in ett möte!