Nyanställda på CauseyWestling

Skattebyrån CauseyWestling fortsätter sin mångåriga tillväxtresa och har på kort tid anställt åtta nya medarbetare för att kunna möta en ökad efterfrågan på sina tjänster. Kompetensförstärkningen berör samtliga tjänsteområden parallellt med fortsatta satsningar på såväl den västsvenska marknaden som digitala processer för skattehantering.

CauseyWestlings momsgrupp har till ledande seniora roller värvat Mikaela Söderlund och Patrik Hallman, båda jurister med lång bakgrund som kvalificerade utredare på Skatteverket och med gedigen erfarenhet från momsområdet.

Som ett led i fortsatt etablering och expansion i Västsverige har ekonomen Linn Wilson rekryterats till företagets inkomstskattegrupp med placering i Göteborg. Linn kommer närmast från en roll som Solution Manager på Newsec. Till Stockholmskontorets grupp för inkomstskatt har juristen Julia Ewerbring anställts.

Tjänstegruppen för Fastighetsskatt utökas också genom rekryteringen av Malin Roubert, jurist med bakgrund som förrättningslantmätare på Lantmäteriet.

CauseyWestling har under lång tid storsatsat på digitala processer för skattehantering och har med detta förstärkt gruppen med tre nya medarbetare. Mattias Fagerqvist som tidigare arbetat som systemarkitekt för automatisering av försäkringsprocesser axlar rollen som Tech Lead. Till teamet har även lösningsarkitekten Ville Söderberg och fullstack-utvecklaren Filip Johnsson anställts.

– Med dessa rekryteringar har samtliga våra tjänsteområden förstärkts med ytterligare kompetens, säger Paul Causey, Partner på CauseyWestling. Vi behöver svara upp mot en kontinuerligt stigande efterfrågan på våra tjänster, både inom fastighetssektorn och inom de nya marknader vi sedan några år tillbaka inriktat oss på. Vi ser ökade behov av både skatterådgivning och digitala lösningar för effektivare skattehantering. Det är ett starkt kvitto på att klienterna är nöjda med det värde vi levererar.