Webinar om deklaration Allmän fastighetstaxering 2025 hålls den 18 september klockan 10 till 11

Webinar om allmän fastighetstaxering – del 2. I den allmänna fastighetstaxeringen (AFT 25) ska alla hyreshusenheter i Sverige deklareras. Deklarationsblanketterna skickas ut under hösten, men hur går man till väga för att åstadkomma korrekta deklarationer och yrkanden?

Nyckeln till att lyckas med deklarationsarbetet är dels planering, dels kunskap. Genom att förbereda sig i god tid har man kommit långt på vägen när det väl är dags att fylla i blanketterna. Därför anordnar vi på CauseyWestling två kostnadsfria webinarer, där det första tar sikte på hur ni kan förbereda er.

I detta uppföljande webinar går vi vidare med att fokusera på regelverk för fastighetstaxering och konkreta tips för deklarationsarbetet. Vi går igenom såväl regler och praxis som praktiska verktyg för att säkerställa korrekta deklarationer.

Vi rekommenderar att ni säkerställer både er planering och kunskap inför den allmänna fastighetstaxeringen, då en felaktig hantering kan innebära en kraftigt förändrad och ogynnsam beskattning för både fastighetsägare och hyresgäster.

Varmt välkommen!

Anmälan webinar
Allmän fastighetstaxering 2025 - praktiskt deklarationsarbete